La Corbiere Lighthouse

Onze aanpak: helder & resultaatgericht

We verkennen: Over en weer. Niet te lang. Wat is de vraag?; Hoe kunnen wij bijdragen aan een oplossing?; Wat verwachten we van elkaar? Dan hakken we samen de knoop door.

Als we met elkaar in zee gaan, stellen we in samenspel een contract op. In heldere taal. Over wederzijdse verwachtingen, rechten en plichten. Maar bovenal over doelen. Want advies, coaching of training moet wel ergens toe leiden.

Zo weet u zakelijk en inhoudelijk waar u aan begint.
Dat is al één onzekerheid minder.

In ons werk gaan theorie/denken en praktijk/doen, sterk hand in hand. Een ander beginsel is het werken in het hier en nu. Oftewel: erken dat je het verleden niet meer kunt veranderen. De toekomst kun je nu vormen! Als je dat nu durft te beseffen, kan er beweging ontstaan. Daarnaast is er aandacht voor reflectie.

Neem voor meer informatie contact met ons op.